Politica de confidentialitate

 

Nota de informare privind protectia datelor personale prelucrate in scop de mentenanta IT

Editura Reader's Digest ("Reader's Digest") este inregistrata ca operator de date personale avand numarul 1093/2004, scopul tuturor operatiunilor cu date personale fiind promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de genul postei sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite, precum reclama.

In acest scop, Reader's Digest colecteaza, inregistreaza, stocheaza si prelucreaza date personale, cu respectarea tuturor obligatiilor legale care ii revin in legatura cu prelucrarea de date personale.

Facem mentiunea ca datele personale prelucrate de Reader's Digest in scopul de mai sus, notificate in prealabil Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, vor putea fi transferate de Reader's Digest imputernicitilor acesteia HCL Technologies Ltd. (India) si HCL America Inc. (Statele Unite ale Americii) si vor putea fi prelucrate de catre acestia din urma in scopul intretinerii si dezvoltarii sistemului IT al Reader's Digest, respectiv infrastructura IT, servere si aplicatii IT si al realizarii de analize si teste legate de intretinerea si dezvoltarea sistemului IT al Reader's Digest utilizand subseturi de date ale persoanelor vizate, constand in procesarea acestora prin intermediul foilor de calcul sau al altor programe similare pe calculatoarele imputernicitilor la locatiile din SUA si India (in legatura cu intretinerea si dezvoltarea sistemului IT al Reader's Digest).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Reader's Digest si imputernicitii acesteia, mentionati mai sus, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate, inregistrate, stocate sau prelucrate in conditiile de mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de Relatii cu Clientii, OP39-CP400.