Teste pentru elevii de-a II-a

Copiii care invata in clasa a II-a vor sustine, in luna mai, o evaluare-pilot la scris-citit si matematica
 

<p>

Evaluarea de la finalul clasei a II-a va avea loc si in acest an in varianta pilot, "pe un esantion de elevi", pe parcursul lunii mai. Prevederile fac parte din "Metodologia de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a" care a fost publicata astazi, 21 ianuarie, in Monitorul Oficial. Aceasta evaluare este anuala, are in vedere competentele scris-citit si matematica, se desfasoara pe parcursul a doua zile, iar ambele teste vor fi de maximum 50 de minute.

Pe 21 ianuarie, in Monitorul Oficial a fost publicat ordinul de ministru "pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a". Metodologia prevede ca rezultatele obtinute la aceasta evaluare NU se trec in catalog, dar fac parte din portofoliul educational al elevului. In urma evaluarii invatatorii vor realiza planuri individualizate de invatare. Salile in care se sustine evaluarea sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit, se mai arata in document.

Ce spune Metodologia de organizare a evaluarii de la finalul clasei a II-a:

•    Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizeaza pentru elevii din clasa a II-a din unitatile invatamantului de stat si particular.
•    Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se face, conform legii, pentru competentele scris-citit si matematica.
•    Pentru verificarea procedurilor si pilotarea instrumentelor de evaluare, in anul scolar 2012-2013, evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se organizeaza pe un esantion de elevi.
•    Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara anual, pe parcursul lunii mai, si se administreaza in doua secvente de evaluare.
•    Data desfasurarii evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se stabileste de catre Ministerul Educatiei si se comunica inspectoratelor scolare pana la data de 1 martie a anului scolar in care se desfasoara evaluarea.
•    Rezultatele individuale la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de invatare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea orientarii si optimizarii invatarii.
•    Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor si constitutie documente din portofoliul educational al elevului.
•    Testele pentru evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a vor avea un nivel mediu de dificultate, vor fi administrate in doua secvente de evaluare, iar durata cumulata a secventelor de evaluare nu va depasi un total de 50 de minute.
•    Testele contin doua sectiuni. Prima sectiunea vizeaza competentele de receptare-producere a mesajelor citite-scrise si cea de-a doua vizeaza competentele de matematica.
•    Baremele, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in caietul cadrului didactic.
•    Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a se desfasoara pe parcursul a doua zile, in timpul orelor de curs.
•    Responsabilitatea administrarii la clasa a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a apartine invatatorului de la clasa
•    Pe toata durata evaluarii, invatatorul este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasa si care este desemnat de presedintele comisiei.
•    Salile in care se sustine evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de secventa de evaluare planificata, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul administrarii evaluarii.
•    Invatatorul de la clasa pregateste evaluarea, urmarind asezarea obisnuita a elevilor in banci, in sala lor de clasa.
•    Fiecarui elev i se distribuie un test, pe care isi scrie numele, prenumele si unitatea scolara.
•    Se interzice administratorului de test sa ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea testelor, sa faca modificari ale testelor si ale baremelor de evaluare sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
•    La incheierea perioadei de administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, administratorii de test predau testele, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei/directorului.
•    Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unitati scolare decat cele din care provin elevii ale caror teste sunt evaluate.
•    Rezultatele obtinute la evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a nu se inregistreaza in catalog si sunt valorificate la nivelul unitatii de invatamant prin:
- elaborarea planurilor individualizate de invatare
- informarea parintilor elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.
•    Planul individualizat de invatare se supune procedurilor privind confidentialitatea. Accesul la document si informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in procesul educativ, la elev si la familia acestuia.
•    Dupa informarea parintilor, se intocmeste un proces-verbal, in care acestia semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor din planul individualizat de invatare.
•    Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) din cadrul Ministerului Educatiei elaboreaza testele si baremele de evaluare, propune modelul documentelor de raportare (raportul clasei, raportul scolii si raportul inspectoratului scolar judetean), elaboreaza raportul final.
•    La nivelul Inspectoratelor Scolare Judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza o comisie de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, condusa de un responsabil judetean.
•    In scolile cu mai mult de o clasa a II-a se infiinteaza o comisie de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Comisia este compusa din: presedinte - directorul sau directorul adjunct al scolii si membri - toate cadrele didactice din scoala care au elevi cuprinsi in clasa a II-a.
•    In scolile cu o singura clasa a II-a, coordonarea evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a revine directorului scolii.
•    Comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a are printre atributii intocmirea raportului scolii si predarea acestuia catre responsabilul judetean.
•    In termen de 5 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si administrare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din unitatea de invatamant elaboreaza raportul scolii, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, si il transmite ISJ/ISMB.
•    In termen de 15 zile de la finalizarea evaluarii, comisia de organizare si desfasurare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a din inspectoratul scolar elaboreaza raportul ISJ/ISMB, in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in rapoartele scolilor.
•    CNEE intocmeste raportul final, care cuprinde si masuri pentru ameliorarea rezultatelor invatarii.

Citeste stirea integral pe Hotnews.ro

</p>

Vote it up
208
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza