Locuri in camin

Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia studentilor 5.000 de locuri de cazare in camine studentesti
 

Studentii vor avea la dispozitie pentru cazare 5.354 de locuri, pentru anul universitar 2012-2013, in caminele Universitatii. Distributia locurilor de cazare s-a facut catre facultati, tinand cont de principiul proportionalitatii, in functie de numarul de studenti inscrisi finantati de la buget. Cazarile de anul acesta se vor face in intervalul 27 septembrie - 5 octombrie 2012.

Conform Metodologiei, repartizarea locurilor in camine se face proportional cu numarul studentilor din toti anii de studiu (incepand cu anul I si terminand cu ultimul an de master). Repartizarea studentilor fiecarei facultati in camin se face de catre o comisie pe facultate, coordonata de decanul/prodecanul cu probleme studentesti, informeaza Universitatea din Bucuresti.

Criteriile de acordare a locurilor in camin

Conform metodologiei de cazare, la evaluarea si aprobarea cererilor de cazare, Comisia va avea in vedere urmatoarele criterii: performantele in activitatea academica studenteasca in anul anterior si situatia sociala/materiala a studentilor.

Media minima pentru a obtine un loc de cazare din partea Facultatii este stabilita de Consiliul Facultatii la propunerea Comisiei. Aceasta medie trebuie obtinuta pana la sfarsitul sesiunii de toamna.

Aceste norme se impun obligatoriu, ramanand la latitudinea comisiei de cazare sa stabileasca conditii suplimentare ca de exemplu: continuitatea pe loc, media minima pentru acordarea dreptului de cazare.

La criteriul social se incadreaza studentii orfani de unul sau ambii parinti, cei proveniti din centre de plasament sau din plasament familial, precum si studentii cu situatii sociale si/sau medicale dificile.

Principiul continuitatii se aplica in sensul mentinerii locului de cazare din anul precedent.

Categoriile de persoane care pot fi cazate: studenti romani din cele trei cicluri de studiu (licenta, master, doctorat) si studenti de etnie romana, bursieri ai statului roman pentru care Universitatea din Bucuresti s-a angajat sa asigure cazare; in limita locurilor ramase, comisia de cazare mai poate aproba cazarea cadrelor didactice tinere.

Urmatoarele categorii de studenti vor fi cazate de catre Departamentul Servicii pentru Studenti si de Biroul Social al Universitatii din Bucuresti:

•    Studentii etnici romani admisi in anul I, cu bursa de studiu;
•    Studentii bursieri ai statului roman (ciclul de licenta, master, doctorat), altii decat etnicii romani;
•    Doctoranzi etnici romani.

Tariful de cazare

Tariful de cazare lunar este stabilit de catre Serviciul Social, in functie de costurile legate de acoperirea utilitatilor, de salarizare a personalului, de intretinere si reparatii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferentiat pe grad de confort si subventia acordata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Plata tarifului de cazare se face lunar la administratia caminului intre datele de 20 si 30 ale lunii in curs, cu exceptia lunii octombrie, care se plateste in momentul cazarii. Pentru neplata tarifului de cazare in termenul mentionat, se percepe o penalizare de 0,5% pe zi din suma datorata; neachitarea sumei in termen de 90 de zile se sanctioneaza cu evacuarea din camin, in conditiile stabilite de Biroul Senatului Universitatii, pentru acoperirea pagubelor produse in camine.

In 2011, numarul de solicitari depuse in septembrie a fost de aproximativ 12.000. Astfel, au fost aproximativ 3 solicitari/loc. Pentru studentii care nu ocupa un loc in caminele Universitatii din Bucuresti, exista posibilitatea programului de cazare alternativa.

Citeste stirea integral pe Hotnews.ro

Vote it up
250
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza