detalii mici IDEI MARI

 
SĂNĂTATE BANI SOCIETATE
IDEI MARI Terapia prin muzică
este decontată de asigurările de sănătate în SUA. Stefan Koelsch, cercetător în domeniul ştiinţelor neurocognitive la Universitatea Sussex din Brighton, Marea Britanie, declară în New York Times: „Din punct de vedere fiziologic, e perfect plauzibil ca muzica să aibă efect nu doar asupra tulburărilor psihiatrice, ci şi a celor autoimune, endocrine şi de sistem nervos autonom“.
Cheltuielile indispensa - bile
dintr-un cămin se ri - dică la aproape jumătate (45%) din venitul mediu lunar al unei familii, arată datele făcute publice în aprilie de Institutul Na ţi - onal de Statistică. Un sfert din venituri se duc pe m]ncare, iar restul de p]nă la 45% se cheltuiesc pe între ţinere şi alte facturi.
Studii realizate
între 2006 şi 2008 i-au condus pe exper ţii de la Pew Research Center la concluzia că grupul de u - tilizatori de internet care a crescut cel mai mult la nivel mondial este al ce - lor cu v]r ste cuprinse între 70 şi 75 de ani: de la 26% în 2005 la 45% în 2008. C]t despre cei ca - re au 55-63 de ani, aceş - tia s-au dovedit fani Google, unde caută informa ţ ii despre proble - mele lor de sănătate.
Această practică
va fi introdusă la toamnă şi în Germania şi Austria, spu - ne Vera Brandes, de la U - niversitatea din Salz burg, Austria. Ea a de monstrat printr-un studiu că muzi - ca îmbunătă ţeşte sensibil func ţio narea inimii hiper - tensivilor. „Be ta-blocantele combat simptomele, dar muzica se adresează cauzei“ (buna func ţiona - re a sistemul nervos autonom), spune Brandes.
Este unul din motivele
pentru care este tot mai greu să ob ţii un cre dit. Calculul sumei maxime pe care banca o poate acor da se face du pă scă - derea acestor cheltuieli din ve nituri. De aceea, băncile încep să ia în calcul şi alte criterii, a pre ci - ind nu doar cli en ţii cu pu tere mare de cum pă - rare, ci şi pe cei cu ve - nituri stabile. De exem - plu, pentru a-i atrage pe salaria ţii bugetari (din armată, justi ţi e, administra ţ ie, sănătate publică, educa ţie), GarantiBank le oferă credite şi depozite cu 1% mai avantajoase.
Doar o treime
dintre ro - m]nii cu v]rsta de pes te 55 de ani folosesc internetul, arată un studiu recent dat publi ci tă ţii de Mercury Research. Dintre ei, doar un sfert folosesc e-mailul şi chat-ul. În schimb, 52% din orăşenii de toate v]rstele se co - nectează mai ales pentru e-mail şi chat. Pe segmentul de v]rstă 18-24 de ani, 92% din tineri din mediul urban folosesc internetul.
Vote it up
49
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza