Puterea cuvintelor

 

Călăria şi legile ei au statornicit prietenia dintre om şi cal, încă din clipa când omul preistoric a inventat rudimentarul frâu. Hai să redescoperim, prin intermediul cuvintelor, resursele acestei relații nebănuit de strânse!

1. herghelie s.f. – crescăto-rie de: A: vaci; B: cai; C: oi; D: porumbei.

2. manej s.n. – loc special amenajat, unde: A: se dre-sează caii; B: se fac manevre cu cai; C: se îngrijesc anima-lele bolnave; D: fată iepele.

3. trap s.n. – mers al calului: A: la pas, liniştit, calm; B: în fugă, cu viteză medie; C: cu schimbări de ritm; D: cu viteză foarte mare, de cursă.

4. lipițan s.m. – rasă de cai, folosiți la: A: călărie şi trac-țiune uşoară; B: numere de dresaj, la circ; C: curse de viteză; D: aproape orice.

5. roib s.m. – cal cu părul: A: roşcat sau brun; B: alb; C: negru; D: cu pete de culoare.

6. centaur s.m. – ființă ima-ginară, mitologică, având: A: trup de cal şi aripi; B: două capete; C: trup de cal şi bust omenesc; D: cap de cal şi corp omenesc.

7. cravaşă s.f. – vargă din piele folosită pentru: A: în-demnarea calului; B: semna-lizarea dorinței de a întrerupe o cursă; C: marcarea locului de pornire; D: scărpinatul calului.

8. piaffe s.m. – mers al calului: A: doar cu picioarele din față; B: doar cu picioarele din spate; C: la trap pe loc; D: cu fiecare picior în parte.

9. harnaşament s.n. – tota-litatea obiectelor necesare la: A: hrănirea calului; B: înhă-marea calului; C: adăparea calului; D: dresarea calului.

10. şleau s.n. – A: curea groasă care leagă hamul de căruță; B: acoperământ de ploaie pentru cal; C: mască ornamentală pentru capul calului; D: biciuşcă.

11. hipodrom s.n. – incintă amenajată pentru desfăşu-rarea: A: concursurilor hipice; B: carnavalului de la Rio; C: campionatului mondial de fotbal; D: manifestațiilor de orice fel.

12. cavalerie s.f. – parte a armatei, care: A: se retrage; B: foloseşte calul pentru luptă; C: conduce ofensiva; D: luptă pe jos.

13. zăbală s.f. – piesă de metal cu ajutorul căreia calul este: A: condus; B: țesălat; C: potcovit; D: speriat.

14. cavalcadă s.f. – A: ne-chezat puternic; B: ataşament puternic pentru cai; C: plimbare călare făcută în grup; D: asociație a crescătorilor de cai.

15. murg s.m. – cal: A: cenu-şiu; B: negru cu pete albe, pag; C: negru; D: complet alb.

16. echitație s.f. – călăria ca: A: terapie contra stresului; B: dependență; C: plăcere; D: sport.

Răspunsuri

1. herghelie (B) – crescătorie de cai, alcătuită din animale de reproducție şi e-xemplare de diferite vârste care cresc sau pasc laolaltă; loc unde se află această crescătorie.

2. manej (A) – 1. loc special amenajat unde se dresează sau se antrenează caii, unde se învață călăria etc. 2. arenă pe care evoluează (la circ) animalele dresate.

3. trap (B) – mers în fugă al calului cu viteză mijlocie, animalul păşind în acelaşi timp cu un picior în față şi cu piciorul de dinapoi, opus acestuia; zmogotul făcut de un cal care merge astfel.

4. lipițan (A) – rasă de cai folosită îndeosebi la călărie şi la tracțiune uşoară.

5. roib (A) – cal cu părul roşcat sau brun.

6. centaur (C) – ființă imaginară (din mitologia greacă) având trup de cal şi bust omenesc. Centaur este numele unei constelații din emisfera australă.

7. cravaşă (A) – vargă elastică din piele sau îmbrăcată în piele, folosită la călărie pentru îndemnarea calului la mers, alergat etc.; biciuşcă.

8. piaffe (C) – trap cadențat pe loc. Calul sare de pe o diagonală pe alta, cu un moment de suspensie. Este cea mai grea mişcare de dresaj, iar cuvântul vine din franțuzescul pied au feu („picioare pe jăratec“), fiindcă picioarele calului zăbo-vesc pe sol doar o frac-țiune de secundă.

9. harnaşament (B) – totalitatea obiectelor necesare la înhămarea, înşeuarea şi conduce-rea calului.

10. şleau (A) – fieca-re dintre cele două curele groase, funii sau lanțuri care se prind de ham şi se leagă de cru-cea căruței sau a tră-surii trase de un cal.

11. hipodrom (A) – incintă amenajată pentru desfăşurarea concursurilor hipice, pre-văzută cu tribune pentru spectatori.

12. cavalerie (B) – parte a armatei care foloseşte calul ca mijloc de luptă şi de transport al luptătorilor; grup de soldați care fac parte dintr-o astfel de unitate.

13. zăbală (A) – bară subțire din metal care se introduce în gura calului pentru a-l struni şi a-l conduce.

14. cavalcadă (C) – 1. plimbare călare făcută în grup; goană, alergare cu cai. 2. grup de persoane care fac împreună o plimbare călare.

15. murg (C) – cal negru, atunci când cuvântul se referă la culoarea animalului; prin extensie, orice cal.

16. echitație (D) – călăria, ca sport.

NIVEL
5-7: ştii cum arată un cal; 8-11: te ții bine în şa; 12-16: născut pe cal

Vote it up
38
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza