Puterea cuvintelor

 

E început de an,
momentul când ne propunem să realizăm ce n-am reuşit încă, să mergem unde n-am mai fost şi câte şi mai câte. Nu ar fi rău să ne inspi-răm dintr-o epocă trecută, care a constituit mereu un model de perfecțiune. Testează-ți vocabularul referitor la nobila Antichitate!

1. papirus s.n. – A: arbore falnic; B: tufiş în deşert; C: un fel de hârtie; D: plantă agățătoare.

2. panteon s.n. – A: concepție filosofică; B: privelişte cu orizont larg; C: biserică antică; D: templu al tuturor zeilor.

3. bacantă s.f. – A: preoteasă a zeului Bachus; B: joc de cărți; C: femeie ramolită; D: vorbire confuză.

4. legiune s.f. – A: ceată de barbari; B: unitate militară romană; C: poezie patriotică la vechii greci; D: corp de legi severe.

5. castru s.n. – A: tabără romană întărită; B: plantă medicinală; C: recensământ la romani; D: reşedința unui împărat roman.

6. catacombă s.f. – A: armă de atac; B: turn de veghe; C: galerie subterană; D: armă de apărare.

7. pilastru s.m. – A: soldat călit în bătălii; B: stâlp ornamental; C: veche ghicitoare; D: pâine din orez.

8. vestală s.f. – A: vestă inventată de romani; B: garderobă; C: veche unitate de măsură; D: preoteasă a zeiței Vesta.

9. trident s.n. – A: furcă având trei dinți; B: figură geometrică; C: bărbat cu trei soții; D: vas de luptă.

10. lectică s.f. – mijloc de locomoție acționat de: A: un impuls; B: oameni; C: combustibil lichid; D: forța vântului.

11. for s.n. – piață publică A: în Roma antică; B: la periferia Atenei; C: în centrul Londrei; D: la sud de Paris.

12. scrib s.m. – A: scris frumos; B: manuscris foarte vechi şi foarte valoros; C: scris inestetic şi indes-cifrabil; D: copist.

13. hexametru s.m. – A: tip de vers antic; B: unitate de măsură a suprafețelor agricole; C: administratorul unei moşii romane; D: formațiune de opt nave de război.

14. terme s.f. – A: sobe încălzite cu lemn de brad; B: băi publice la romani; C: bazine cu apă sărată pentru tratament; D: sistem de încălzire cu abur.

15. elegie s.f. – A: poezie lirică tristă; B: baladă istorică sau fantastică; C: satiră socială; D: scurt roman istoric.

16. elizeu s.n. – loc unde vechii romani credeau că se duc: A: sufletele oamenilor virtuoşi; B: sufletele copiilor fără părinți; C: sufletele păcătoşilor; D: sufletele copiilor obraznici.

Răspunsuri

1. papirus (C) – material pe care se scria în Antichitate: foiță prelucrată din tulpina plantei acvatice cu acelaşi nume.

2. panteon (D) – 1. templu consacrat tuturor zeilor (la greci şi la romani); 2. monument național în care se depun rămăşițele pământeşti ale oamenilor iluştri; (figurat) totalitatea oamenilor iluştri ai unei țări.

3. bacantă (A) – preoteasă a zeului Bachus (la romani); fiecare din însoțitoarele zeului; (fig.) femeie destrăbălată.

4. legiune (B) – mare unitate militară romană. Prin generalizare: denumire dată unei formațiuni militare sau paramilitare din diferite epoci.

5. castru (A) – tabără romană fortificată.

6. catacombă (C) – galerie subterană care le servea primilor creştini ca refugiu, loc de cult şi de înmormântare.

7. pilastru (B) – stâlp paralelipipedic prevăzut cu o bază şi un capitel, care serveşte ca element de ornamentație sau de consolidare a unui zid.

8. vestală (D) – preoteasă care întreținea focul sacru în templul zeiței Vesta; prin extensie, cuvântul denumeşte în zilele noastre o femeie virtuoasă.

9. trident (A) – furcă având trei dinți care era considerată în Antichitate simbolul puterii zeului Neptun.

10. lectică (B) – pat sau scaun, purtat de cai sau de oameni, întrebuințat ca mijloc de locomoție în Antichitate, Evul Mediu şi azi în unele țări orientale.

11. for (A) – piață publică în Roma antică, unde era concentrată viața social-politică, religioasă şi economică a oraşului şi unde se judecau procesele.

12. scrib (D) – funcționar inferior (la vechii egipteni) având atribuții de contabil şi copist; persoană care redacta sau copia acte.

13. hexametru (A) – tip de vers (latin şi grecesc) format din şase picioare şi ritmuri combinate, folosit în special în epopei, legende eroice, satire şi epistole.

14. terme (B) – băi publice la romani.

15. elegie (A) – specie a poeziei lirice, având originea într-un vechi cântec de înmormântare, în care sunt exprimate sentimente de melancolie, de tristețe, de jale.

16. elizeu (A) – loc unde, în vechime, se credea că se duc sufletele oamenilor virtuoşi (Câmpiile Elizee).

NIVEL
5-7: nu excelezi 8-10: ai fost silitor în gimnaziu 11-16: cărturar înrăit

Vote it up
55
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza