Puterea cuvintelor

 

Dacă ți s-a zis vreodată că nu ești dus la biserică,
atunci poate că e timpul să-ți testezi vocabularul creștin. Află în continuare și sensuri sau etimologii pe care nu le găsești în DEX.

1. arhondarics.n.
– aripă sau casă specială a unei mănăstiri rezervată: A: găzduirii oaspeților; B: rugăciunii; C: slujbelor de >nviere; D: pedepsirii păcătoșilor.

2. liturghies.f.
– A: pâine sfințită; B: apă sfințită; C: urare transmisă de preot; D: slujbă bisericească creștină.

3. smerenies.f.
– A: noblețe; B: atitudine umilă, supusă; C: sminteală, nebunie; D: smiorcăială, plângere.

4. arhiereus.m.
– denumire generală pentru: A: postul Sfintei Maria; B: pedeapsa divină; C: gradele superioare ale clerului; D: rugăciunile de seară.

5. stranăs.f.
– A: scăunel pentru copii; B: băncuță incomodă din lemn de brad; C: slujbă de seară; D: scaun de lângă iconostas.

6. dogmăs.f.
– A: învățătură religioasă fundamentală care nu poate fi supusă criticii; B: carte de rugăciuni; C: cântec de slavă; D: încălcare a unei porunci divine.

7. de fruptadj.
– A: de sărat; B: de „dulce“, adică nu de post, care conține lapte, ouă, carne, pește sau derivate ale lor; C: de sete; D: de foame.

8. vecernies.f.
– slujbă religioasă care se face înaintea unei sărbători: A: dimineața; B: seara; C: la prânz; D: în toiul nopții.

9. potcaps.f.
– acoperământ bisericesc al capului de formă: A: conică; B: rotundă; C: rombică; D: cilindrică.

10. catapeteasmăs.f.
– perete acoperit cu icoane care desparte: A: altarul de restul bisericii; B: femeile de bărbați din biserică; C: credincioșii de necredincioși; D: preoții de credincioși.

11. a se spovedivb.
– A: a-și trăda aproapele; B: a-și mărturisi greșelile; C: a reprezenta un exemplu pentru ceilalți; D: a influența în bine pe toată lumea.

12. psaltires.f.
– carte bisericească în care sunt: A: rugăciuni; B: psalmi; C: reguli bisericești; D: cele zece porunci.

13. mitrăs.f.
– coroană purtată de: A: îngeri; B: arhierei; C: arhangheli; D: mire și mireasă;

14. engolpions.f.
– iconiță purtată de: A: preoți; B: arhierei; C: călugări; D: credincioși.

Răspunsuri

1. arhondaric(A)
– aripă sau casă specială a unei mănăstiri, pentru găzduirea oaspeților.

2. liturghie(D)
– slujbă creștină, oficiată duminica și de sărbătorile mari, care reiterează simbolic jertfa și învierea lui Hristos. A da o liturghie înseamnă a-i duce preotului la altar un dar de vin și pâine și/sau o sumă de bani spre a pomeni numele persoanelor (în viață sau răposate) din familie, cu prilejul oficierii slujbei respective.

3. smerenie(B)
– atitudine umilă, modestie provenită din cunoașterea propriilor greșeli și lipsa mândriei și a judecării aproapelui.

4. arhiereu(C)
– denumire pentru gradele superioare ale clerului; arhipăstor, ierarh. Arhiereul suprem al Bisericii este Iisus.

5. strană(D)
– 1. (în biserica ortodoxă) fiecare dintre scaunele de la dreapta și de la stânga iconostasului, de-a lungul pereților naosului, pe care stau la slujbă credincioșii. 2. partea destinată cântăreților, unde se află de obicei și un pupitru pentru cărți.

6. dogmă(A)
– 1. învățătură, teză fundamentală a unei religii, obligatorie pentru adepți, care nu poate fi supusă criticii și care nu admite obiecții; cum ar fi axioma în matematică 2. doctrină acceptată necritic și aplicată rigid.

7. de frupt(B)
– mâncare cu lapte, carne, pește sau derivate ale lor, pe care ortodocșii nu o consumă în timpul postului; mâncare de dulce.

8. vecernie(B)
– 1. slujbă care se face în ajunul unei sărbători; 2. timp al zilei, pe la apus; chindie.

9. potcap(D)
– acoperământ al capului, cilindric și fără boruri, purtat de preoții și călugării ortodocși.

10. catapeteasmă(A)
– perete despărțitor, în bisericile ortodoxe, acoperit cu icoane, între altar și restul bisericii; iconostas.

11. a se spovedi(B)
– a mărturisi unui duhovnic păcatele spre a obține iertarea lor; a se destăinui, a mărturisi cuiva o taină.

12. psaltire(B)
– carte de ritual care cuprinde cei 151 de psalmi din Vechiul Testament, atribuiți în cea mai mare parte regelui David.

13. mitră(B)
– 1. acoperământ al capului sferic sau conic, bogat ornamentat, purtat de arhierei la slujbă; cunună purtată de regi.

14. engolpion(B)
– iconiță din metal prețios și email pe care o poartă arhiereii atârnată de gât.

NIVEL:5-7 • 8-11 • 12-14

Vote it up
47
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza