Puterea cuvintelor

 

Gata vacanţa!
E vremea să te lauzi cu isprăvile tale vânătoreşti şi pescăreşti din timpul verii... de parcă ar sta cineva să te asculte! Dar, ca să nu fii prins pe picior greşit, învaţă bine cuvintele de mai jos!

1. cătares.f.
– A: căutarea vânatului; B: dispozitiv de ochire al armei; C: binoclu vechi; D: femela câinelui de vânătoare.

2. becaţăs.f.
– A: băţlung cu ajutorul căruia se loveşte peştele; B: fiară sălbatică; C: pasăre cu carnea gustoasă; D: femeie rea de gură.

3. căpăus.m.
– A: peşte cu cap mare; B: copoi; C: coş din nuiele pentru păstrat peştele; D: laţde prins păsărele.

4. gonacis.m.
– A: hăitaş; B: om fără ocupaţie; C: poet care scrie despre arta vânătorii; D: varietate de prun din care se fac arcuri.

5. nălucăs.f.
– imitaţie de: A: fantomă; B: plasă de prins peşte; C: şopârlă; D: peştişor.

6. minciogs.n.
– A: specie de peşte răpitor; B: undiţă primitivă; C: plasă de prins peşte; D: grup de pescari amatori.

7. cinegeticadj.
– privitor la: A: vânătoare; B: pescuit; C: călărie; D: fondul forestier.

8. lişiţăs.f.
– pasăre: A: cu pene foarte colorate; B exotică; C: călătoare, de baltă; D: domestică.

9. faunăs.f.
– totalitatea speciilor de: A: plante acvatice; B: animale; C: extratereştri; D: plante terestre.

10. lins.m.
– peşte: A: frumos colorat; B: cu solzi mărunţi; C: lung şi subţire; D: asemănător cu ştiuca.

11. aportinterj.
– interjecţie cu care se îndeamnă un câine: A: să mănânce vânatul; B: să stea pe loc; C: să-i aducă vânatul împuşcat vânătorului ; D: să nu mai latre.

12. copcăs.f.
– A: gaură în gheaţă; B: pasăre asemănătoare cu raţa; C: capcană pentru mistreţi; D: căprioară tânără.

13.lostriţăs.f.
– peşte răpitor asemănător cu: A: balena; B: bibanul; C: delfinul; D: păstrăvul.

14. prostovols.n.
– A: pescar ghinionist; B: unealtă de pescuit; C: pescar mincinos; D: peşte de apă dulce.

15. năpârcăs.f.
– A: luntre mică şi îngustă; B: minciună pescărească; C: şarpe de casă; D: mâncare vânătorească.

Răspunsuri

1. cătare(B)
– piesă metalică montată în partea de sus a ţevii unei guri de foc, care face parte din dispozitivul de ochire al armei.

2. becaţă(C)
– nume dat mai multor păsări călătoare cu ciocul lung, cu carnea gustoasă, care trăiesc în regiuni mlăştinoase.

3. căpău(B)
– 1. câine de vânătoare de talie mare, care urmăreşte vânatul după miros; copoi, prepelicar, ogar; 2. câine poliţist folosit la urmărit. În argou, agent de poliţie.

4. gonaci(A)
– om care, făcând gălăgie mare, stârneşte vânatul din ascunzişuri şi îl goneşte spre vânători; hăitaş, gonaş, crainic.

5. nălucă(D)
– imitaţie de peştişor, confecţionată din lemn sau din metal sclipitor, pe care o folosesc pescarii drept nadă artificială pentru peştii răpitori; prin generalizare, nadă, momeală.

6. minciog(C)
– mică plasă în formă de coşuleţ, prinsă de un băţ, folosită pentru aducerea la suprafaţă a peştelui prins cu năvodul sau cu undiţa.

7. cinegetic(A)
– care ţine de vânătoare, privitor la vânătoare, vânătoresc. Folosit ca substantiv înseamnă arta vânătorii.

8. lişiţă(C)
– pasăre călătoare de baltă, cu pene negre şi o pată albă între ochi, având carnea comestibilă.

9. faună(B)
– totalitatea speciilor de animale de pe glob, dintr-o regiune sau dintr-o eră geologică.

10. lin(B)
– peşte cu solzi mărunţi, cu corpul gros, acoperit de mucus, care trăieşte prin bălţi cu apă limpede şi nu prea adâncă.

11. aport(C)
– strigăt pentru câine ca să aducă vânatul împuşcat sau obiectul aruncat.

12. copcă(A)
– gaură, spărtură făcută în gheaţa unui râu, a unei bălţi etc. pentru pescuit sau pentru scos apă.

13. lostriţă(D)
– peşte răpitor asemănător cu păstrăvul, cu corpul lung, aproape cilindric, cu gura mare şi cu dinţii puternici, care trăieşte în râurile de munte.

14. prostovol(B)
– unealtă de pescuit formată dintr-o piesă conică, cu greutăţi de plumb la margine care o trag la fundul apei, formând în apă un sac în care e prins peştele.

15. năpârcă(A)
– luntre mică şi îngustă.

NIVEL:

5-7 nu-ţi place pescuitul 8-11 te descurci 12-15 eşti pescar pasionat

Vote it up
9
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza