Puterea cuvintelor

 
Ai auzit că buturuga mică răstoarnă carul mare?
Ei, bine, azi te invităm să-ți testezi vocabularul cu cuvinte mici de tot: de o singură silabă!

1. puc s.n. – A: disc de cauciuc; B: praf de puşcă; C: obiect de îmbrăcăminte tricotat; D: căciuliță din lână pentru copii.

2. leah s.m. – în vechime era numele folosit pentru a numi: A: un francez; B: un lituanian; C: un polonez; D: un chinez.

3. doct adj. – A: titlu nobiliar maghiar; B: învățat, erudit; C: act de proprietate asupra sclavilor; D: tort cu cremă de ciocolată.

4. dalb adj. – A: ondulat, creț; B: nepieptănat; C: lins; D: alb, imaculat.

5. pisc s.n. – A: coamă împădurită de deal sau munte; B: munte pe o insulă; C: vârf golaş de munte; D: faleză foarte abruptă.

6. damf s.n. – A: miros dezagreabil; B: dans popular rusesc; C: plantă decorativă exotică; D: rocă vulcanică dură, de culoare neagră.

7. lax adj. – A: stăpânit de lăcomie; B: îmbelşugat; C: lăcuit, lustruit; D: destins, lejer.

8. tâlc s.n. – A: țăran liber, răzeş; B: sens, rost; C: haiduc; D: pantof cu toc de pe vremuri.

9. dom s.n. – A: domn de odinioară; B: catedrală impunătoare; C: donație prin telefon; D: dorință ascunsă şi arzătoare.

10. morb s.n. – A: boală; B: microb necunoscut; C: grămadă dezordonată de obiecte; D: mormăit de urs.

11. dol s.n. – A: haină boierească împodobită cu blană; B: scaun domnesc încrustat cu pietre prețioase; C: acțiune de rea-credință; D: dominație a unei țări asupra alteia.

12. tac s.n. – A: băț de bi-liard; B: măsură, ritm; C: tavă, tablă; C: piesă de mobilier din secolul al XIX-lea.

13. puci s.n. – A: co-loană sonoră a unui film; B: schimbare politică violentă; C: băutură englezească din mure; D: sport asemănător cu boxul.

14. but s.n. – A: bot de iepure; B: bucată mare de carne; C: năsturel din sidef; D: roată de car făcută din lemn de ulm.

15. breb s.m. – A: pasăre călătoare şi cântătoare; B: plantă agățătoare cu flori purpurii; C: animal rozător; D: trăsură uşoară trasă de doi cai.

Răspunsuri

1. puc (A) – obiect în formă de disc, făcut din cuciuc tare, folosit la jocul de hochei pe gheață.

2. leah (C) – polonez. Ai citit poate despre armata leşească învinsă ruşinos de o mână de moldoveni, în nuvela Sobieski şi românii de Costache Negruzzi.

3. doct (B) – învățat, erudit, savant.

4. dalb (D) – 1. alb, curat, imaculat; la figurat înseamnă neprihănit, gingaş, grațios. 2. luminos, limpede, strălucitor. 3. atrăgător, minunat.

5. pisc (C) – vârf ascuțit (şi golaş) de munte sau de deal, dominând o vale sau o depresiune. Omonimul denu-meşte capătul din față, ascuțit şi încovoiat în sus, al unei ambarcațiuni.

6. damf (A) – miros (de alcool) dezagreabil, caracteristic, pe care îl emană cineva sau ceva.

7. lax (D) – care nu este strâns, întins sau încordat; destins, lejer.

8. tâlc (B) – 1. înțeles, sens, rost, semnificație; interpretare, explicație. 2. glumă alegorică, fabulă, pildă.

9. dom (B) – catedrală impunătoare, biserică principală în unele oraşe italiene, germane etc.; prin extensie – clădire monumentală.

10. morb (A) – boală.

11. dol (C) – acțiune făcută cu rea-credință pentru a determina pe cineva să încheie un contract nefa-vorabil sau să admită o clauză defavorabilă într-un contract.

12. tac (A) – baston special de lemn, cu care jucătorii lovesc bilele la bi-liard; achiu.

13. puci (B) – încercare a unui grup politic militar de a răsturna prin violență un regim politic, o ordine statală.

14. but (B) – bucată (mare) de carne; fiecare dintre stâlpii porții la jocul de rugbi.

15. breb (C) – animal rozător înrudit cu castorul, care trăia odată şi în țara noastră.

NIVELUL VOCABULARULUI
7-9 te împiedici de prea multe buturugi; 10-11 te descurci binișor; 12-15 nu te intimidează cuvintele mici

Vote it up
77
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza