Protest dansant

Ne spunem părerea şi protestăm pătimaş