Fulger

Web
Thank you for Voting!
51%
voters thought this was not funny!
49%
51%

Un ardelean merge cu soacra- sa la coasa.Ajung pa cimp si la un moment dat incepe sa ploua si sa fulgere.Primul fulger cade linga ei.
Ardeleanu:No.
Mai fulgera odata intre ei.
Ardeleanul:No,no.
Fulgera inca odata fix pa soacra- sa.
Ardeleanul:No ase