Evaluarea nationala incepe azi cu romana

Elevii de clasa a VIII-a trec, incepand de azi, prin evaluarea nationala. Prima proba scrisa: Limba si literatura romana
 

<p>Examenul se desfasoara incepand cu ora 12.00 si la proba participa 206.117 elevi, care vor sustine examenul in 5.955 de unitati scolare. Centrul National pentru Evaluare si Examinare a elaborat zece variante de subiecte, in conformitate cu programa pentru evaluarea nationala la clasa a VIII-a si cu modelul evaluarilor internationale. Subiectele au un nivel mediu de dificultate si permit rezolvarea in 120 de minute.

Extragerea variantei de subiect a avut loc marti dimineata, varianta fiind transmisa catre cele 1.425 de centre de comunicare, respectiv catre toate inspectoratele scolare judetene.

Conducerea fiecarei unitati de invatamant in care se sustine proba este responsabila pentru stabilirea programului scolar din zilele in care sunt programate probele. Stabilirea programului scolar se va face astfel incat sa fie asigurata parcurgerea integrala a curriculumului la toate disciplinele.

Salile in care se sustine examenul sunt adaptate astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, fiind eliminate materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in elaborarea lucrarilor scrise.

Este obligatorie afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati in sala respectiva, inclusiv a avertismentului ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare.

Frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva. Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba, proveniti din unitatea de invatamant.

Evaluarea fiecarei lucrari se face de catre doi profesori din unitatea respectiva de invatamant, de regula unitate scolara cu personalitate juridica. In cazul in care nu exista cate doi profesori la disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de invatamant.

Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si zece puncte, din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la zece a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare. In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.

Proba de limba si literatura romana va fi urmata, joi, 6 mai, de proba scrisa la limba si literatura materna, iar in data de 12 mai, de proba scrisa la matematica.

Evaluarea nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune, cu doua perioade. In caz de absenta, acesta poate fi sustinuta intr-o sesiune ulterioara.</p>

Vote it up
140
Ți-a plăcut acest articol?Voteaza