Dramă bananieră

Ne spunem părerea şi protestăm pătimaş